50 kajaków i kilkaset osób na Procesji Wodnej

Łódź z obrazem Matki Bożej, 50 kajaków, sto osób na wodzie i kilkaset na lądzie – tak wyglądała Procesja Wodna, która odbyła się 15 sierpnia w Wasilkowie na rzece Supraśl. Uczestnicy zatrzymali się przy czterech stacjach modlitewnych na lądzie, gdzie odbyła się krótka medytacja nad Słowem Bożym i modlitwa.

Procesja z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej na czele wyruszyła z Nowodworc i rzeką Supraśl dotarła do Wasilkowa.  Cztery postoje wyznaczały stacje modlitewne przygotowane na brzegu przez okolicznych mieszkańców. Tam odczytano fragment Pisma św. ukazujący rolę Matki Bożej w Bożych planach zbawienia człowieka. Rozważania prowadzone przez ks. Zdzisława Karabowicza, ukazywały Maryję jako pośredniczkę łask od Boga i Służebnicę Pańską przyjmującą posłuszeństwem Słowo Boże. Dziękowano Bogu za dar pięknej przyrody i przypominano o odpowiedzialności za czystą wodę i powietrze.  Do stacji na lądzie pieszo przybyli uczestnicy procesji, którzy nie płynęli, a chcieli wziąć udział w tej szczególnej modlitwie.

Na łodzi, na czele procesji, płynął Obraz Matki Bożej Miłosierdzia, ważny historycznie dla mieszkańców Wasilkowa, ponieważ był umieszczony pierwotnie przez budowniczego nowego kościoła, w głównym ołtarzu świątyni. 50 lecia tego wydarzenia było wspominane podczas rozważań w Procesji.

Uczestnicy płynęli 50 kajakami a kilku uczestników płynęło dodatkowo własnym sprzętem pływającym. Śpiewom przewodniczył zespół „Śpiewaki Odnowy”. Wśród uczestników był też Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski.

 Ta szczególna modlitwa do Matki Bożej, która odbyła się już po raz trzeci, połączona z rekreacją, ma na celu integrację mieszkańców, popularyzację kultu Matki Bożej Miłosierdzia oraz ewangelizację w atrakcyjnych, wasilkowskich plenerach, na skraju Puszczy Knyszyńskiej.

Zdjęcia na parafialnej stronie Facebook