Duszpasterze

Proboszcz Parafii

Ks. Zdzisław Karabowicz

Wikariusze

Ks. Jakub Targoński

Ks. Sławomir Kamieński