Historia Parafii

Historia parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie rozpoczęła się od dekretu dotyczącego podziału parafii Przemienienia Pańskiego z dnia 24 czerwca 1983 r. Tego dnia ksiądz biskup Edward Kisiel erygował dwie samodzielne parafie: parafię Przemienienia Pańskiego przy starym kościele parafialnym i parafię NMP Matki Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej, przy nowo zbudowanym kościele.

Kościół ten został wybudowany staraniem ks. proboszcza Wacława Rabczyńskiego i konsekrowany przez księdza biskupa Adama Sawickiego 26 XII 1966 r. pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Zobacz zdjęcia z tej uroczystości.

Pierwszym proboszczem został dotychczasowy proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego ks. Antoni Sasinowski.

W 1995 roku tytuł kościoła został zmieniony na „NMP Matki Miłosierdzia”.

Za patronów parafii przyjęto NMP Matkę Miłosierdzia oraz św. Jana Chrzciciela

27 stycznia 1995 r. JE Ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki przekazał naszej parafii Obraz Matki Miłosierdzia, który ozdabiał papieski ołtarz w czasie wizyty bł. Jana Pawła II w Białymstoku w dniu 5 VI 1991 r.
22 marca 1996 r. parafię nawiedziła Figura Matki Bożej Fatimskiej pielgrzymująca po świecie.

W dniach 14-15 maja naszą parafię nawiedził Obraz Jezusa Miłosiernego w ramach przygotowań do beatyfikacji sł. Bożego ks. Michała Sopoćko.

Obecnie (po wyodrębnieniu w 2001 r. parafii Jurowce) wspólnota parafialna liczy około 31oo osób. (ok. 1070 rodzin).

Cykliczne wydarzenia (ważniejsze):

  • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie odbywa się  w kościele (od 2005 roku), w każdą niedzielę września. Zobacz zdjęcia.
  • W sierpniu odbywa się Procesja Wodna (od 2015 roku), która płynie rzeką Supraśl do Wasilkowa, zatrzymując się po drodze na modlitwie i rozważaniu Pisma św.
  • W Wielkim Poście organizowana jest Droga Krzyżowa uzależnionych i współuzależnionych ze świadectwami alkoholików i współuzależnionych, a w Wielki Wtorek Droga Krzyżowa przechodzi ulicami miasta.
  • Parafia jest współorganizatorem Podlaskiej Biesiady Trzeźwości (od 2011 roku) w pierwszą sobotę sierpnia.

Ciekawostki:

W kościele są przechowywane relikwie: błogosławionego księdza Michała Sopoćki (od 15 lutego 2011), Sióstr 11 męczennic z Nowogródka oraz św. Kazimierza.

W podziemiach kościoła można zwiedzić Izbę Pamięci ks. Wacława Rabczyńskiego, budowniczego świątyni i pierwszego proboszcza oraz budowniczego monumentalnych rzeźb na cmentarzu parafialnym. W 2013 roku poświęcił ją Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki. Izbę można zwiedzać codziennie.

Przy kościele znajduje się (od 2013 roku) Krzyż upamiętniający represje jakie dotknęły Wasilków po powstaniu styczniowym, kiedy kościół rozebrano, a proboszcza wywieziono na Syberię za pomoc powstańcom.

W Wasilkowie jest szkoła (Gimnazjum) im. ks. Wacława Rabczyńskiego, budowniczego kościoła, która kultywuje pamięć niezwykłego kapłana, budowniczego świątyni wasilkowskiej, monumentalnych rzeźb na cmentarzu i budowniczego groty w Świętej Wodzie.


Kapłani pracujący w Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie:

Ks. Antoni Sasinowski, proboszcz 1983 – 1987
Ks. Szczepan Bałazy, wikariusz 1983 – 1997
Ks. Alfred Butwiłowski, wikariusz 1983 – 1989
Ks. Stanisław Hodun, proboszcz 1988 – 1994
Ks. Ryszard Kotkowicz, proboszcz 1994 – 2008
Ks. Grzegorz Pigiel, wikariusz 1989 – 1992
Ks. Jerzy Marcin Sokołowski, wikariusz 1992 – 1995
Ks. Jarosław Jabłoński, wikariusz 1995 – 1996
Ks. Krzysztof Andryszak, wikariusz 1996 – 1999
Ks. Wojciech Demianiuk, wikariusz 1997 – 2000
Ks. Wojciech Ejsmont, wikariusz 1999 – 2000
Ks. Marek Lipiszko, wikariusz 2000 – 2001
Ks. Wojciech Niemotko, wikariusz 2000 – 2004
Ks. Paweł Zalewski, wikariusz 2002 – 2006
Ks. Marcin Pierzchało, wikariusz 2004 – 2008
Ks. Marcin Wasilewski, wikariusz 2006 – 2010
Ks. Zdzisław Karabowicz, proboszcz 2008 –
Ks. Krzysztof Rutkowski, wikariusz 2008 – 2016
Ks. Artur Maksimowicz, wikariusz 2010 – 2012
Ks. Paweł Kamiński, wikariusz 2012 – 2015
Ks. Konrad Węcławski, wikariusz 2015 – 2016
Ks. Krzysztof Maliszewski, wikariusz 2016 – 2017
Ks. Piotr Kobeszko, wikariusz 2016 – 2017
Ks. Jakub Targoński, wikariusz 2017 –
Ks. Sławomir Kamieński, wikariusz 2017 –

Więcej o historii naszej parafii można też poczytać na stronie „Czasu Miłosierdzia”.