IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

Data Słowo na dziś Zadanie na dziś
11.03
Niedziela
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” Ef 2, 8-9 Popatrz na krzyż, poświęć czas na jego adorację.
12.03
Poniedziałek
„Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna” J 4, 47 Odwiedź osobę chorą albo starszą, zanieś jej nadzieję, pomódl się z nią i za nią.
13.03
Wtorek
„Panie, nie mam człowieka” J 5, 7a Zadzwoń albo napisz list do kogoś, kogo ostatnio zaniedbałeś.
14.03
Środa
„Pan jest łagodny i miłosierny,  nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.” Ps 145, 8 Jaki masz obraz Pana Boga? Jakimi słowami Go określasz? – zapisz te określenia.
15.03
Czwartek
„Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud.” Wj 32, 12b Pomódl się o nawrócenie grzeszników.
16.03
Piątek
„Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu.” Ps 34, 19 Pójdź na Drogę Krzyżową – jeśli nie możesz, rozważ w domu.
17.03
Sobota
„Tobie powierzam swoją sprawę.” Jr 11, 20c W ufnej modlitwie powierz Panu Bogu swoje sprawy, zwłaszcza trudne.