Przyjaciele Oblubieńca

Jesteśmy grupą formacyjną Przyjaciół Oblubieńca przy parafii pod wezwaniem M. B. Miłosierdzia.

     Wszystko zaczęło się od Seminarium Odnowy Wiary w 2014 r. Po zakończeniu SOW zrodziło się wielkie pragnienie założenia wspólnoty. Dzięki zgodzie ks. Zdzisława Karabowicza – proboszcza parafii i ówczesnego wikariusza ks. Pawła Kamińskiego, Przyjaciele Oblubieńca mogli powstać w parafii.

    Grupa spotyka się w każdą środę po wieczornej Mszy Świętej, w salce ks. Wacława Rabczyńskiego.

   Wszyscy uczestnicy mają możliwość współtworzyć spotkanie przez modlitwę spontaniczną, uwielbienie Boga, uczestnictwo w małych grupkach dzielenia. Grupki dzielenia są elementem formacji poprzez którą uczymy się medytować Słowo Boże, oraz mamy możliwość dzielenia się doświadczeniem Boga w naszym życiu.

   Głęboko wierzymy, że Pan Bóg chciał Przyjaciół Oblubieńca w Wasilkowie i że ma dla nas wspaniały plan.

          TY też możesz odnaleźć tu swoje miejsce. PRZYJDŹ! ZAPRASZAMY!

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca zaprasza na spotkania.

 

m_DSC2960

Lektorzy

Grupa lektorów świeckich została założona w 2003 roku przez ks. Wojciecha Niemotko. Obecnie liczy kilkanaście osób dorosłych, pragnących służyć Panu Bogu i wspólnocie parafialnej poprzez czytanie Słowa Bożego podczas liturgii. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Opiekuje się grupą ks. Sławomir Kamieński.

P1120686

 

Chór parafialny

PARAFIALNY CHÓR „SAKRALNA RODZINA”

w parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie

CHÓR „SAKRALNA RODZINA” – składa się z mieszkańców Wasilkowa. Odziedziczył ponad 100-letnią tradycję muzycznej oprawy liturgii mszy świętych oraz uroczystości patriotycznych w wasilkowskich parafiach. W przeszłości uczestniczył w wielu religijnych wydarzeniach w Archidiecezji Białostockiej m. in. w Kongresie Eucharystycznym, który odbył się w 1930 roku.

Obecnie liczy 20-u członków, którymi kieruje organista – Piotr Kamiński. Próby odbywają się raz w tygodniu – w piątki po wieczornej mszy świętej w sali katechetycznej pod plebanią.

Duchową opiekę sprawuje ks. proboszcz Zdzisław Karabowicz.

ZAPRASZAMY! Kto śpiewa – dwa razy się modli.

Historia Chóru parafialnego


Chór parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie 2017

wraz z Metropolitą Białostockim Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą i organistą p. Piotrem Kamińskim.

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie (tzw.OAZA)-jest to wspólnota młodzieżowa. Jej założycielem jest ks. Franciszek Blachnicki. Głównym naszym celem jest wspólna modlitwa i uczestnictwo w życiu parafii. Do ruchu należą dzieci i młodzież od 3 klasy szkoły podstawowej aż po liceum. Jako wspólnota wyjeżdżamy na rekolekcje adwentowe i wielkopostne, a w czasie wakacji bierzemy udział w dwutygodniowych oazach letnich.

Na spotkaniach rozważamy Pismo Święte i odmawiamy Liturgię Godzin. Ciesząc się, że jesteśmy jedną wielką rodziną, razem spędzamy czas podczas adoracji i czuwań – tańcząc i śpiewając. Oprócz tego lubimy razem bawić się i spędzać czas wolny. Moderatorem Ruchu Światło – Życie jest ks. Jakub Targoński.

Spotkania są w piątki: Msza św. wspólnotowa o godz. 18. i potem spotkanie w salce pod plebanią.

Oaza Oaza