Informacje ogólne

Spotkanie rodziców i dzieci klas III szkoły podstawowej, przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy na najbliższe spotkania: 

12 listopada 2017 (początek Mszą św. o godz. 11)

08 grudnia 2017 (początek Mszą św. o godz. 18)

Pierwszą Komunię świętą dziecko przyjmuje w swojej parafii (nie w parafii nauki). Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu również odbywa się w parafii.

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III szkoły podstawowej.

Gdyby jakieś starsze dziecko nie przystąpiło jeszcze do I Komunii św., rodzice powinni się zgłosić do przygotowującego dzieci do przyjęcia tego sakramentu.

Obecnie przygotowaniem dzieci zajmuje się ks. Proboszcz. Do niego należy się zwracać z pytaniami, wątpliwościami.

Strona 1 z 11