Informacje ogólne

Spotkanie rodziców i dzieci klas III szkoły podstawowej, przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy na najbliższe spotkania: 

12 listopada 2017 (początek Mszą św. o godz. 11)

08 grudnia 2017 (początek Mszą św. o godz. 18)

11 lutego 2018 (początek Mszą św. o godz. 11)

11 marca 2018 (początek Mszą św. o godz. 11)

15 kwietnia 2108 (początek Mszą św. o godz. 11)

Próby przed I Komunią św. w każdą sobotę maja (5, 12, 18 maja) o godz. 10.

Próba generalna przed I Komunią św. 22 maja godz. 18.30 (po mszy św. wieczornej)

24 maja godz. 18.30 sprzątanie w kościele i dekoracje.

Pierwsza spowiedź dzieci 26 maja o godz. 10.

Pierwsza Komunia św. 27 maja o godz. 11.

Pierwszą Komunię świętą dziecko przyjmuje w swojej parafii (nie w parafii nauki). Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu również odbywa się w parafii.

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III szkoły podstawowej.

Gdyby jakieś starsze dziecko nie przystąpiło jeszcze do I Komunii św., rodzice powinni się zgłosić do przygotowującego dzieci do przyjęcia tego sakramentu.

Obecnie przygotowaniem dzieci zajmuje się ks. Proboszcz. Do niego należy się zwracać z pytaniami, wątpliwościami.