Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Michała Sopoćko

MODLITWA

o uproszenie łask przez wstawiennictwo

bł. ks. Michała Sopoćko.


Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego ks. Michała Sopoćko gorliwym apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia i czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia. Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć, otrzymali łaski za jego wstawiennictwem, o które Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitwa przed obrazem MB Ostrobramskiej

O Pani moja, Święta Maryjo!
Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu,
dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało moje polecam.
Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości,
życie i koniec życia mojego Tobie poruczam,
aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone
według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

Modlitwa do Matki Miłosierdzia

Matko Miłosierdzia, Najświętsza Maryjo Panno,
która cudowny Swój Obraz na Ostrej Bramie na powszechny widok umieścić dozwoliłaś,
aby wszyscy do Ciebie jako Matki i Opiekunki we wszystkich garnęli się potrzebach;
przychodzę do Ciebie jako syn marnotrawny, żebrząc pokornie o to,
abyś mnie za dziecko swoje przyjęła i najmilszemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi polecić raczyła.
Amen.

Dawna modlitwa do Matki Miłosierdzia

Maryjo Ostrobramska!
Matko Miłosierdzia królująca w Ostrej Bramie,
nie przestań od teraźniejszości aż do ostatniej godziny życia mego
z dobrocią serca Twego spoglądać na mnie z wysokości Tronu Twego w niebie.
Nawiedź mnie w godzinę śmierci w towarzystwie świętego Anioła Stróża oraz św. Patrona mego,
abym otrzymał łaskę przebłagania Boskiego Oblicza Syna Twego,
którego tak często ciężkimi grzechami moimi obrażałem.
Święta Maryjo, Matko Boża! Matko Miłosierdzia,
módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej.
Amen.

Modlitwa za siebie

Matko pełna miłosierdzia! Ty byłaś przy okrutnej śmierci swego Syna, patrzyłaś na Jego Ciało wiszące na krzyżu i na ziemię przesiąkłą Jego Krwią. Proszę Cię pokornie, zechciej być także przy mojej śmierci.
Dla uproszenia tej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam z całego serca tym wszystkim, którzy mnie zranili czy wyrządzili krzywdę i przez Twoje wstawiennictwo proszę za nimi Jezusa o wszelkie potrzebne dla nich łaski.
Przez twoje ręce, o dobra Matko, ofiaruję ten akt miłości Ojcu wszelkiego Miłosierdzia w celu uproszenia Miłosierdzia dla zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Proszę Cię, o Najdroższa Matko, racz mnie wspomagać we wszystkich potrzebach moich, a w godzinę mojej śmierci przybądź mi na ratunek wraz z Aniołem Stróżem, aby mnie umocnić, pocieszyć i doprowadzić do nieba. Amen.