Kwiaty poległym na wojnie 1020 r.

W 97 rocznicę Cudu nad Wisłą złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą Wasilkowian poległych w tej bitwie oraz pod pomnikiem – krzyżem, poległym powstańcom styczniowym. 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej kapłani wraz z liczną grupą wiernych uczcili poległych w 1920 roku oraz 1963.

Ponieważ w Wasilkowie przy rynku znajduje się kapliczka z tablicą upamiętniającą poległych wasilkowian podczas Cudu nad Wisłą 1920 roku, po Mszy św. o godz. 11. złożono tam kwiaty i odmówiona została modlitwa za poległych.

Ks. Romuald Bućko przypominał, że tablica przy kapliczce upamiętnia także poległych wasilkowian podczas Pierwszej Wojny Światowej. Zauważył także, że to tylko część biorących udział w tych walkach z Bolszewikami. Część ochotników i żołnierzy wróciła do Wasilkowa i dziś pochowani są na cmentarzu parafialnym.

Oddano także cześć poległym powstańcom styczniowym składając biało-czerwoną wiązankę kwiatów pod krzyżem znajdującym się przy kościele, upamiętniającym tragiczne wydarzenia 1863 roku. Ks. Romuald Bućko przypomniał, że nie wielu znamy z nazwiska wasilkowian biorących udział w tym zrywie narodowym. Jeden z nich jest pochowany na miejscowym cmentarzu, znamy dwa miejsca straceń: przy ul. Nadawki, gdzie powieszono anonimowego powstańca (dziś stoi tam metalowy krzyż) oraz niedaleko wsi Horodnianka, gdzie rozstrzelano dwóch studentów. Miejsce to także upamiętnione jest krzyżem.

Zdjęcia można znaleźć na parafialnej stronie Facebooka