Modlitwa o owoce misji parafialnych

Modlitwa o owoce misji parafialnych:

Panie Jezu, który ukochałeś nas do końca i nie chcesz śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył, powierzamy Ci z ufnością czas przygotowania do misji parafialnych i prosimy: Ześlij Swojego Ducha Świętego do serc wszystkich parafian.

Umocnij to, co słabe. Ulecz to, co chore, pojednaj, co skłócone, oświeć to, co zakryte ciemnościami grzechu, uwolnij to, co w kajdanach nałogów, ożyw to, co duchowo umarłe.

Udziel każdemu obfitości swoich darów i pomóż otworzyć serca na ogrom Twojej łaski, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen