Procesja Wodna

Procesja Wodna to szczególna modlitwa do Matki Bożej, połączona z rekreacją o celach społeczno-religijnych. Procesja ma na celu integrację mieszkańców, propagowanie kultu Matki Bożej Miłosierdzia oraz ewangelizację. Odbędzie się 15 sierpnia, popłynie z Nowodworc do Wasilkowa rzeką Supraśl.

Na trasie zaplanowano modlitewne ołtarze nad wodą przy których uczestnicy płynący procesją, jak i ci którzy przyjdą od strony lądu, będą uczestniczyć w wspólnej modlitwie do Matki Bożej. Przy każdej stacji odczytany będzie fragment Pisma św. ukazujący wydarzenie zbawcze, którego dokonał Jezus w związku z wodą. Krótkie rozważanie prowadzone przez kapłana, będzie nawiązywać do aktualnej sytuacji mieszkańców.

Na tratwie, na czele procesji, będzie umieszczony obraz Matki Bożej Miłosierdzia, który jest kopią wizerunku z Ostrej Bramy. Jest to obraz ważny historycznie dla mieszkańców, ponieważ był umieszczony pierwotnie przez ks. Wacława Rabczyńskiego, budowniczego nowego kościoła w Wasilkowie, w głównym ołtarzu, zastąpiony później przez obraz papieski. Obecność tego wizerunku i modlitwa do Matki Miłosierdzia przy każdej z czterech stacji ma na celu popularyzację kultu Matki Bożej Miłosierdzia w wasilkowskich plenerach.

Modlitwa połączona z rekreacją nad wodą, w miejscu wypoczynku ludzi, ma szansę przyciągnąć do Kościoła tych, którzy za zwyczaj są dalej od Boga, lub zainteresować bardziej obojętnych. Krótkie rozważania są szansą ewangelizacyjną wszystkim uczestnikom, ale także przypadkowym przechodniom, którzy zawsze się zainteresują większym zgromadzeniem ludzi.

Organizatorzy mają nadzieję, że ta niezwykła modlitwa przyczyni się także do  popularyzacji piękna Wasilkowa i jego atrakcji.

Procesja Wodna popłynie rzeką Supraśl z Nowodworc do Wasilkowa, 15 sierpnia 2016 roku. Początek o godz. 15 w Nowodworcach. Można przyjść z własnym sprzętem pływającym, albo wypożyczyć kajak – zapisy odbywają się w zakrystii.

Osoby, które nie będą płynąć, mają możliwość dojścia pieszego do czterech stacji procesji. Szczegóły i trasa procesji na plakatach przy kościołach Wasilkowa i okolic.  Na zakończenie, po modlitwie końcowej, odbędzie się ognisko, na którą przychodzimy z własnym koszyczkiem.

Do udziału w ognisku zaproszone zostały grupy parafialne funkcjonujące przy parafiach wasilkowskich. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni Zespół Śpiewaki Odnowy.

Zdjęcia z poprzedniej Procesji Wodnej.