Roratka

Świeca roratnia stanowi symbol Maryi, która w czasie Adwentu „niesie w łonie” Chrystusa, „prawdziwą światłość”.

Roratka jest charakterystycznym elementem Rorat. Specjalna świeca ozdobiona białą wstęgą, umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę.